Andere informatie

 
Onze methodes Taal en Spelling
  Rekenen
  Begrijpend lezen
  Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Wereldorientatie Argus Clou
   
Opvoedinfo regio Nijmegen www.opvoedinforegionijmegen.nl
   
Ondersteuning/begeleiding van leerling en gezin Sterker sociaal werk
  - sociale vaardigheidstraining voor kinderen
  - begeleiding voor kinderen met gescheiden ouders
  - versterken van zelfvertrouwen voor kinderen
  - hulp voor ouders bij de opvoeding
   
Samenwerkingsverband passend onderwijs SVPO Stromenland 
   
Stichting Condor Stichting Primair Onderwijs Condor
   
Overheid Gemeente Heumen
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Alles over de leerplichtwet
  Onderwijsinspectie