Aanmelding

 
Wilt u uw kind inschrijven op basisschool de Komeet? Kom dan kijken op de Komeet
Tijdens een rondleiding en een gesprek kunt u de sfeer proeven in onze school en maken we kennis met elkaar.

We vertellen namelijk graag waar we voor staan, hoe we werken en we laten dat graag zien aan ouders én kinderen. Daarnaast krijgt u uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.
Maak voor een kennismaking en een rondleiding een afspraak met Joris van Winssen. Stuur uw contactgegevens naar directie@dekomeetmalden.nl of bel 024-3573182

Om uw kind in te laten schrijven op de Komeet gebruikt u het verzoek tot inschrijving.
 
Inschrijven op basisschool de Komeet voor groep 1:
Als uw kind in het volgende schooljaar vier jaar wordt, vinden we het fijn als u vóór 15 april inschrijft.
Zo kunnen we op tijd genoeg groepen samenstellen. Op het moment dat uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. De meeste kinderen starten de dag na hun vierde verjaardag. Uw kind kan voorafgaand aan de eerste schooldag maximaal vijf dagdelen komen wennen in de groep. Deze dagdelen spreekt u af met de leerkracht.
Gaat uw kind nu naar een peuterspeelzaal of kinderopvang in Malden? Dan vindt er een zogenaamde 'warme overdracht' plaats tussen de ouders, peuterspeelzaal/kinderopvang en basisschool de Komeet. Zo kunnen we bij het starten op school gelijk inspelen op relevante ontwikkelingen bij uw zoon/dochter.
 
Inschrijven op de Komeet door verhuizing:
Komt u in Malden wonen en wilt u uw kind(eren) onderwijs laten volgen op basisschool de Komeet, dan mogen de kinderen een dag komen wennen in de nieuwe groep. Als u het inschrijfformulier aan basisschool de Komeet verstrekt, vragen wij relevante gegevens op bij de vorige/huidige school. Wij vragen aan de vorige/huidige school vervolgens om de gegevens aan ons over te dragen. Op deze manier kunnen we zorgvuldig en goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw zoon/dochter.

Overstap vanaf een ander basisschool in Malden:
Volgt uw kind onderwijs op een andere basisschool in Malden en overweegt u inschrijving op de Komeet, dan bent u welkom voor een kennismakingsgesprek. We bespreken dan wat we voor elkaar en voor uw zoon/dochter kunnen betekenen. Na definitieve inschrijving krijgt u bericht in welke groep uw kind geplaatst wordt.