Aanmelding

 
Wilt u uw kind inschrijven op basisschool de Komeet? Kom dan vooraf kijken op onze basisschool. 
Tijdens een rondleiding en een gesprek kunt u de sfeer proeven in onze school en maken we kennis met elkaar. We vertellen namelijk graag waar we voor staan, hoe we werken en we laten dat graag zien aan geïnteresseerde ouders én kinderen. Daarnaast krijgt u uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.
Maak voor een eerste kennismaking en een rondleiding een afspraak via directie@dekomeetmalden.nl of via 024-3573182

Om uw kind in te laten schrijven op de Komeet gebruikt u het verzoek tot inschrijving.
 
Inschrijven op de Komeet voor groep 1:
We vinden het fijn als u uw zoon of dochter minimaal een half jaar voor de vierde verjaardag inschrijft op school. Op het moment dat uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind kan voorafgaand aan de eerste schooldag vijf dagdelen komen wennen in de groep. Deze dagen spreekt u af met de leerkracht.
Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal of kinderopvang in Malden? Dan vindt er een zogenaamde 'warme overdracht' plaats tussen de ouders, peuterspeelzaal en basisschool de Komeet. Zo kunnen we inspelen op relevante ontwikkelingen bij uw zoon/dochter.
 
Inschrijven op de Komeet door verhuizing:
Komt u in Malden wonen en wilt u uw kind(eren) onderwijs laten volgen op basisschool de Komeet, dan mogen de kinderen een dag komen wennen in de nieuwe groep. Als u het inschrijfformulier aan basisschool de Komeet verstrekt, vragen wij relevante gegevens op bij de vorige/huidige school. Wij vragen aan de vorige/huidige school vervolgens om de gegevens aan ons over te dragen. Op deze manier kunnen we goed aansluiten bij de ontwikkeling bij uw zoon/dochter.

Overstap vanaf een ander basisschool in Malden:
Volgt uw kind onderwijs op een andere basisschool in Malden en overweegt u inschrijving op de Komeet, dan bent u eerst welkom voor een kennismakingsgesprek. We bespreken dan wat we voor elkaar en voor uw zoon/dochter kunnen betekenen. Na definitieve inschrijving krijgt u bericht in welke groep uw kind geplaatst wordt.