Leerplicht


Wilt u verlof van school voor uw kind? Dan gelden de regels van de leerplicht.

Heeft u vragen over de leerplicht? Kijk dan eens op www.leerplicht.net.

Wilt u geoorloofd verlof voor uw kind? Gebruik dan de onderstaande formulieren. Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar op school. Lever uw aanvraag tijdig in of mail uw aanvraag naar directie@dekomeetmalden.nl

Verlofaanvraag wegens gewichtige omstandigheden


Verlofaanvraag voor extra vakantieverlof