Onze schooltijden

Basisschool de Komeet hanteert in schooljaar 2020-2021 de volgende schooltijden:


Let op: vanaf schooljaar 2021-2022 hanteert basisschool de Komeet een vijf-gelijke-dagen-model. Alle leerlingen gaan vanaf dat schooljaar op elke schooldag van 08.30 - 14.00 uur naar school. Leerlingen lunchen met hun leerkracht.

Let op: wegens de landelijke coronamaatregelen voor het primair onderwijs zijn de huidige schooltijden vanaf 8 februari 2021 anders. Lees hier de brief van de directie d.d. 5-2-2021.

De schooltijden voor groep 1, 2, 3 en 4:
 
  Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur -
Donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur
(groep 1 is op vrijdag vrij)
-
 

De schooltijden voor groep 5, 6, 7 en 8:
 
  Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur -
Donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur

 
Leerlingen van basisschool de Komeet kunnen in hetzelfde gebouw gebruik maken van: 
tussenschoolse opvang
- vóór en naschoolse opvang