Onze schooltijden

Basisschool de Komeet hanteert in de volgende schooltijden:


Let op: vanaf schooljaar 2021-2022 hanteert basisschool de Komeet een vijf-gelijke-dagen-model. Alle leerlingen in alle groepen gaan vanaf dat schooljaar op elke schooldag van 08.30 - 14.00 uur naar school. Leerlingen lunchen met hun leerkracht.

Let op: wegens de landelijke coronamaatregelen voor het primair onderwijs zijn de huidige schooltijden vanaf 8 februari 2021 anders. Lees hier de brief van de directie d.d. 5-2-2021.

De Leerlingen van basisschool de Komeet kunnen in hetzelfde gebouw gebruik maken van: 
- vóór en naschoolse opvang