Hoofdluis behandelen


Iedere woensdag na een vakantie kammen de kamouders álle leerlingen van basisschool de Komeet.
We controleren de leerlingen op luizen en neten om verspreiding te voorkomen. De ervaring leert ons dat hoofdluis niet te voorkomen is en ook niets te maken heeft met persoonlijke hygiëne. Het is er gewoon zo af en toe.
 
Heeft u een e-mailbericht ontvangen dat er hoofdluis is geconstateerd in de klas van uw kind?
Lees dan de onderstaande folder om thuis te controleren op hoofdluis. Extra controle bij klasgenoten is zeer gewenst, om mogelijke verspreiding te voorkomen.
Een goede behandeling en extra controleren thuis helpt om snel van hoofdluis af te komen.
Dat scheelt een hoop gekriebel, thuis én op school.

Folder RIVM over bestrijden van hoofdluis

Kijk ook eens op de website http://www.hoofdluizen.nl/

Wilt u zich aanmelden om ons mee te helpen bij het kammen op woensdag na een vakantie?
Uw hulp is uiteraard van harte welkom! Stuur bij interesse een bericht naar administratie@dekomeetmalden.nl