Oudervereniging


Samen met het onderwijsteam zet de oudervereniging zich in om zaken prettig te regelen. De oudervereniging regelt veel zaken om speciale activiteiten op school extra feestelijk te maken voor de kinderen.

De oudervereniging is volgens een huishoudelijk reglement samengesteld en bestaat uit een dagelijks bestuur en 8 ouderraadsleden, gekozen uit de jaarlagen. De oudervereniging richt de samenwerking met de leerkrachten vooral op de klassen- en schoolorganisatie. Samen kunnen we namelijk meer betekenen voor de kinderen!

De oudervereniging vergadert ongeveer 10 keer per schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we tal van praktische aangelegenheden. Na de kennismakingsavonden zijn ook de contactouders bekend. Hierover wordt u geïnformeerd via de nieuwsflits.
 
Het bestuur van de oudervereniging wordt om de twee jaar gekozen. U kunt de oudervereniging bereiken via ov@dekomeetmalden.nl 

Notulen ALV Oudervereniging de Komeet - 28 november 2016.pdf
Notulen ALV Oudervereniging de Komeet - 21 november 2017.pdf
Notulen ALV Oudervereniging de Komeet - 27 november 2018.pdf