Wie zijn wij?

Wij zijn basisschool de Komeet! Met een enthousiast team van leerkrachten zorgen wij voor uitdagend en gedegen onderwijs.
De Komeet wordt momenteel door zo'n 270 leerlingen bezocht en heeft 11 groepen.
 

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen tot leren komen wanneer hun welbevinden goed is en zij betrokken zijn. Een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, is een voorwaarde. Hier wordt op de Komeet veel aandacht aan besteed. We leren kinderen hoe ze goed om kunnen gaan met zichzelf en de ander en zijn oprecht betrokken bij de leefwereld van onze leerlingen. De kernwaarden in de figuur hiernaast ziet u bij ons terug in de dagelijkse omgang met elkaar op school.

 
We zorgen er op de Komeet voor dat onze leerlingen zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel goed ontwikkelen. We werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Hierbij maken we gebruik van aspecten uit het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit organiseren wij op de volgende wijze:
  1. We sluiten aan bij de verschillende cognitieve onderwijsbehoeften van de leerlingen door de leerstof per leerjaar op drie niveaus aan te bieden. Daarnaast komen we tegemoet aan de behoeften van leerlingen die verrijkings- of verdiepingsstof nodig hebben, door te werken met een voor hen speciaal ontwikkeld programma. 
     
  2. De instructie vindt plaats volgens een bewezen effectief instructiemodel, waardoor de leerlingen het kwalitatief goede onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. Door de instructie op deze wijze vorm te geven, zijn de leerlingen betrokken en actief in de les.
  1. Wij bieden betekenisvolle activiteiten aan die actueel zijn én passen bij de belevingswereld van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat zij de vaardigheden leren die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de huidige maatschappij.
 
Naast de bovenstaande beschrijving van onze school, de kernwaarden en het onderwijs, hechten we veel belang aan een goede samenwerking met ouders. Betrokkenheid van ouders bij hun kind en de school, is nodig om samen heel goed onderwijs te realiseren. De driehoek tussen kind, ouder en school, waarbij we uitgaan van goed contact, heeft altijd goede effecten op de ontwikkeling van uw kind, onze leerling.