Wie zijn wij?

Wij zijn basisschool de Komeet!
Onze leerkrachten zorgen voor uitdagend en gedegen onderwijs, veilig en vertrouwd, echt en oprecht.
 

Het onderwijsteam van basisschool de Komeet


 
Groepsbezetting in schooljaar 2019-2020
 
 Groep 1-2a  Juf Esther en juf Ingrid  Directeur  Meester Joris
 Groep 1-2b  Juf Amanda en juf Ageeth (vrijdagochtend)  Onderbouwcoördinator  Juf Amanda
 Groep 3  Juf Lilian en juf Annemiek  Bovenbouwcoördinator  Meester Joost
 Groep 4  Juf Marleen en juf Marian  Intern begeleider  Juf Ine
 Groep 5a  Juf Ageeth en juf Annelies S.  Arrangementen  Juf Inge
 Groep 5b  Juf Diana en juf Karlijn  Onderwijsassistent  Juf Peet
 Groep 6  Juf Marie-Cecile  Leerkracht rekenplusgroep  Juf Annemiek
 Groep 7a  Juf Annelies V. en juf Lotte  Conciërge  Liesbeth
 Groep 7b  Juf Patrice  Administratie              Thea
 Groep 8a  Meester Joost  Vrijwilliger  José
 Groep 8b  Juf Doortje  Kangoeroeleerkrachten  Juf Marloes en juf Anneke
Onze basisschool heeft op dit moment 270 leerlingen in 11 groepen.
In schooljaar 2019-2020 is er een extra instroomgroep vanaf januari 2020: groep 1c. 

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen tot leren komen wanneer hun welbevinden goed is en zij betrokken zijn. Een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, is een voorwaarde. Hier wordt op de Komeet veel aandacht aan besteed. We leren kinderen hoe ze goed om kunnen gaan met zichzelf en de ander en zijn oprecht betrokken bij de leefwereld van onze leerlingen. De kernwaarden in de figuur hiernaast ziet u bij ons terug in de dagelijkse omgang met elkaar op school.

 
We zorgen er op de Komeet voor dat onze leerlingen zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel goed ontwikkelen. We werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Hierbij maken we gebruik van aspecten uit het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit organiseren wij op de volgende wijze:
  1. We sluiten aan bij de verschillende cognitieve onderwijsbehoeften van leerlingen. Het basisaanbod geldt daarbij voor alle leerlingen. Daarnaast komen we tegemoet aan onderwijsbehoeften van leerlingen die verrijkings- of verdiepingsstof nodig hebben, door te werken met een speciaal ontwikkeld programma. Voor leerlingen met reken- en taalachterstanden wordt ook een passend aanbod ingezet. Deze extra ondersteuning staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.
     
  2. De instructie vindt plaats volgens een bewezen effectief instructiemodel, waardoor de leerlingen het kwalitatief goede onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. Door de instructie op deze wijze vorm te geven, zijn de leerlingen betrokken en actief in de les.
  1. Wij bieden betekenisvolle activiteiten aan die actueel zijn én passen bij de belevingswereld van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat zij de vaardigheden leren die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de huidige maatschappij.
 
Naast de bovenstaande beschrijving van onze school, de kernwaarden en het onderwijs, hechten we veel belang aan een goede samenwerking met ouders. Betrokkenheid van ouders bij hun kind en de school, is nodig om samen heel goed onderwijs te realiseren. De driehoek tussen kind, ouder en school, waarbij we uitgaan van goed contact, heeft altijd goede effecten op de ontwikkeling van uw kind, onze leerling.