Aanmelding

 
Wilt u uw kind inschrijven op basisschool de Komeet, kom dan vooraf kijken op onze basisschool. 
Tijdens een rondleiding en een gesprek kunt u de sfeer proeven in onze school en maken we kennis met elkaar. We vertellen graag waar we voor staan en hoe we werken. Dat laten we graag zien aan geïnteresseerde ouders. Daarnaast krijgt u uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.
Maak voor een eerste kennismaking een afspraak met de directeur Joris van Winssen via 024-3573182

Om uw kind in te schrijven op de Komeet gebruikt u het inschrijfformulier.
 
Inschrijven op de Komeet voor groep 1:
We zien graag dat u uw zoon of dochter minimaal een half jaar voor de vierde verjaardag inschrijft op school. Op het moment dat uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Uw kind mag voorafgaand aan de eerste schooldag 5 dagdelen komen oefenen in de groep. Deze dagen spreekt de leerkracht met u af. 
Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal of kinderopvang in Malden, dan vindt er een zogenaamde 'warme overdracht' plaats tussen de ouders, peuterspeelzaal en basisschool de Komeet.
 
Inschrijven op de Komeet door verhuizing:
Komt u in Malden wonen en wilt u uw kind(eren) onderwijs laten volgen op de Komeet, dan mogen de kinderen een dag komen wennen in de nieuwe groep. Als u uw gegevens aan basisschool de Komeet verstrekt, vragen wij relevante gegevens op bij de vorige school. Wij vragen aan de vorige school vervolgens om de gegevens aan ons over te dragen. 

Overstap vanaf een ander basisschool in Malden:
Volgt uw kind onderwijs op een andere basisschool in Malden en overweegt u inschrijving op de Komeet, dan bent u eerst welkom voor een kennismakingsgesprek. We bespreken dan wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Na definitieve inschrijving krijgt u bericht in welke groep uw kind geplaatst wordt. Deze beslissing neemt de school.