Uitdaging


Op basisschool de Komeet komen veel leerlingen die meer aankunnen dan de 'gemiddelde leerlijn' in Nederland. Dat heeft te maken met het opleidingsniveau van ouders in Malden. In ons onderwijsaanbod houden we daar rekening mee. Zo zijn onze lesmethodes ingericht dat er veel mogelijkheden zijn om meer uitdaging te bieden.

Ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we uitgewerkt voor de kangoeroeleerlingen. De leerlingen worden dan door een gespecialiseerde leerkracht uitgedaagd.
Meer- en hoogbegaafde kinderen verdienen specifieke aandacht, niet alleen binnen het onderwijs, maar ook in de thuissituatie. De ondersteuning van kangoeroeleerlingen betreft twee gebieden:
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling
    Meer- en hoogbegaafde kinderen vinden niet altijd vanzelfsprekend aansluiting bij andere kinderen (interpersoonlijke aspecten), maar kunnen soms ook niet in zichzelf in een natuurlijke balans komen (intrapersoonlijke aspecten). Samenwerking tussen ouders en school is onmisbaar om deze kinderen goed te ondersteuning op hun weg naar volwassenheid.
  • De cognitieve ontwikkeling
    Meer- en hoogbegaafde kinderen verwerven niet automatisch leerstof. Ze hebben extra/specifieke begeleiding/instructie nodig. De school is voor een hoogbegaafd kind -net als voor andere kinderen- de plaats waar het mogelijkheden moet krijgen om kennis en vaardigheden te verwerven.