Kangoeroeklas


Ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we concreet uitgewerkt in een kangoeroeklas. De leerlingen gaan een dagdeel per week naar de kangoeroeklas die geleid wordt door specialisten.
Visie:
Meer- en hoogbegaafde kinderen verdienen specifieke aandacht, niet alleen binnen het onderwijs, maar ook in de thuissituatie. De extra ondersteuning van de kangoeroeklas betreft twee gebieden:
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling
    Meer- en hoogbegaafde kinderen vinden niet altijd vanzelfsprekend aansluiting bij andere kinderen (interpersoonlijke aspecten), maar kunnen soms ook niet in zichzelf in een natuurlijke balans komen (intrapersoonlijke aspecten). Samenwerking tussen ouders en school is onmisbaar om deze kinderen goed te ondersteuning op hun weg naar volwassenheid.
  • De cognitieve ontwikkeling
    Meer- en hoogbegaafde kinderen verwerven niet automatisch leerstof. Ze hebben extra/specifieke begeleiding/instructie nodig. De school is voor een hoogbegaafd kind -net als voor andere kinderen- de plaats waar het mogelijkheden moet krijgen om kennis en vaardigheden te verwerven.
De specialisten geven u hier meer informatie.