Een gewone & goede basisschool


Basisschool de Komeet is de gewone, reguliere basisschool met goede tussen- en uitstroomresultaten.

Kinderen, ouders en leerkrachten waarderen de betrokkenheid, veiligheid, rust, orde en structuur op onze school. We bieden onderwijs dat past bij deze tijd. Stabiel, uitdagend en gedegen. We maken zeer bewuste keuzes in ons onderwijsaanbod. Zo gebruiken we lesmethodes en methodieken die bewezen effectief zijn. Het is ons 'vak' om de best bewezen didactiek toe te passen bij de verschillende 'schoolvakken'. Ons pedagogisch handelen bevordert het welbevinden van onze leerlingen. De kinderen leren om te gaan met zichzelf en de ander. Het welbevinden van de kinderen op onze school en onze betrokkenheid bij het onderwijs zijn voor ons het allerbelangrijkste.


Wat zegt de onderwijsinspectie over basisschool de Komeet?
Op 20 november 2014 heeft de onderwijsinspectie basisschool de Komeet bezocht. De onderwijsinspectie hoeft niet vaak op onze school te komen. Dat is al een goed teken.

Tijdens het laatste onderzoek beoordeelde de inspectie de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie kan beoordelen of de school onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Ook is gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften.

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool de Komeet op de onderzochte onderdelen op orde is. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

U kunt de details van het onderzoek lezen in het volledige inspectierapport.

Wat hebben we sinds 2014 bereikt?
- we gebruiken themaplanningen in de onderbouw met krachtige leeromgevingen voor de leerlingen
- We hanteren voor leerlingen in de onderbouw het volgsysteem 'Looqin'. Daarmee leggen we de nadruk van ons handelen op het welbevinden van de kinderen en hun betrokkenheid.
- We zorgen er met onze activerende didactiek voor dat leerlingen actiever leren tijdens de instructie.
- We gebruiken de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen voor het aanvankelijk leren lezen van kinderen.
- We gebruiken aantoonbaar de beste taalmethode die beschikbaar is: Staal. We ervaren zelf dat we de leerlingen beter uitdagen in de lessen en ervaren hogere opbrengsten van ons taalonderwijs.
- Een hoge betrokkenheid van leerlingen bij onze leerlingenraad. Zij denken mee bij het nog beter maken van de school vanuit hun perspectief. 
- Een warm welkom voor ouders, door bijvoorbeeld de mogelijkheid van een "kijkje in de klas", ten behoeve van de ontwikkeling van hun kinderen.