Wie zijn wij?

Wij zijn basisschool de Komeet!

Sinds 2011 presteren wij met veel plezier in de nieuwste brede school van Malden.

De Komeet is een basisschool die momenteel bezocht wordt door ruim 270 leerlingen. Deze leerlingen krijgen les in 11 groepen.

Wij bieden basisonderwijs vanuit het 'gewone' leerstofjaarklassensysteem waarbij we gebruik maken van aspecten uit het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat organiseren wij op de volgende wijze:
 
 1.  We bieden onderwijs in de groep op drie verschillende niveaus
   Zo sluiten we aan bij de verschillende cognitieve onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
   
 2. De instructie vindt plaats volgens effectieve instructiemodellen. De leerkrachten creëren op die manier actieve en betrokken leerlingen in de les.
   
 3. We bieden betekenisvolle activiteiten aan die actueel zijn én passen bij de belevingswereld van de kinderen

Naast de cognitieve ontwikkeling, vinden wij de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk. We zijn oprecht betrokken bij de leefwereld van onze leerlingen en leren ze hoe ze goed omgaan met zichzelf en de ander. Wij hechten daarom veel belang aan een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

We werken vanuit de volgende kernwaarden bij het vormgeven van ons pedagogisch klimaat in de klas en op school. Die kernwaarden passen we toe in activiteiten voor de kinderen, leerkrachten, ouders en anderen die op school komen.
 
 • Vertrouwen,
 • Veiligheid,
 • Respect,
 • Rust,
 • Openheid,
 • Eigenheid,
 • Waardering.


Met deze kernwaarden geven we invulling in de dagelijkse omgang met elkaar op school.