Een gewone & goede basisschool


Basisschool de Komeet is een gewone, reguliere basisschool met goede tussen- en uitstroomresultaten. Leerlingen, ouders en leerkrachten waarderen de veiligheid, warmte, rust, orde en structuur op onze school. We maken bewuste keuzes in ons onderwijsaanbod en stimuleren betrokkenheid en welbevinden bij onze leerlingen.

Op 20 november 2014 heeft de inspectie basisschool De Komeet bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken.

Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld. De inspectie kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Ook is gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften.

De conclusie uit het onderzoek van de inspectie:
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool de Komeet op de onderzochte onderdelen op orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

U kunt de details van het onderzoek lezen in het volledige inspectierapport.